Arbetande Mammor Förtjänar Mer

USA är det enda industrialiserade nation utan någon betald ledighet av lagen, och den enda industriland utan betald mammaledighet. Inte arbetande mammor (och pappor) som förtjänar mer?

HELVETE JA, DET GÖR DE.

Lär dig mer: www.dol.gov/PaidLeave

ADVERT

Lägg till din kommentar